Zásady ochrany osobních údajů

 1. Kdo sbírá vaše údaje, jaké údaje, a proč?

  Vaše údaje shromažďuje společnost TIRA Online s.r.o., se sídlem Šumvaldská 589, 78386 Dlouhá Loučka, IČ: 6595944, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 72521.

  Sbíráme údaje, které nám poskytnete (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt, pozice ve společnosti a případné další detaily, jako např. adresa webových stránek) při vyplňování poptávkového formuláře a z jiných komunikačních kanálů (email, telefon, poptávky skrze sociální sítě). Tyto údaje jsou nutné pro následné kontaktování vaší firmy z naší strany, odpovídání na dotazy, zaslání cenové nabídky a poskytování objednaných služeb.

  Po domluvě spolupráce sbíráme údaje, které jsou nezbytné k vystavení faktury (IČO, DIČ, název firmy, fakturační adresu), případně e-mailové adresy, které nám sami poskytnete pro odeslání faktury v elektronické podobě.

  Dále sbíráme údaje, které nám poskytnete, pokud chcete v naší firmě pracovat – např. životopis a další doplňující informace.

 2. Kde s daty pracujete a jak dbáte na jejich bezpečnost?

  V rámci EU, řídíme se nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

  Bezpečnost Vašich dat je prioritou. Přijali jsme vhodná technická i organizační zabezpečení a bez vašeho souhlasu žádná data neposkytujeme třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon.

  Naši zaměstnanci i spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, která trvá i po skončení právního vztahu s nimi.

 3. Jak dlouho budete údaje uchovávat?

  Vaše údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce. V případě zaslaných životopisů data uchováváme po dobu výběrového řízení, nedomluvíme-li se jinak. V případě poptávkových formulářů jsou informace shromažďovány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 4. Soubory cookie

  Stránka tira.cz pracuje pouze s funkčními cookies nezbytnými pro správný běh webu. Na webu nepoužíváme analytiku a uživatele ani žádným způsobem nesledujeme.

 5. Vaše práva

  Můžete po nás požadovat informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, jejich omezení či výmaz (vždy, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky).

  Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nebo v případě dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese info@tira.cz.